Možnost zápisu do Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 

 Zápis do rejstříku

Automaticky  (Osoba pobírající dávky v hmotné nouzi nebo je osobou společně posuzovanou, Pokud je vůči osobě pravomocně zjištěn úpadek (tzn. osoby v insolvenci – ne v exekuci), Pokud osobě bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení, spočívající v léčbě závislostí a hazardních hrách podle trestního zákoníku.

Na vlastní žádost
 • Žádost může podat fyzická osoba sama za sebe nebo prostřednictvím zmocněnce pověřeného ověřenou plnou mocí
 • Žádost se podává prostřednictvím webového formuláře zveřejněného na internetových stránkách:
  • https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/zapis-vymaz

Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob je možné zaslat elektronicky do datové schránky Ministerstva financí, e-mailem na adresu podatelna@mfcr.cz, případně v tištěné podobě poštou či osobně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. Žádosti zasílané v tištěné podobě, resp. e-mailem, je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem, resp. uznávaným elektronickým po Výmaz z rejstříku
 Osoby, které byly do rejstříku zapsány automaticky, z něj budou neprodleně vymazány, jestliže pomine důvod pro tento zápis.V případě osob, které se do rejstříku nechaly zapsat na vlastní žádost je výmaz možný opět na vlastní žádost, nejdříve však po uplynutí jednoho roku ode dne provedení zápisu.

 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Anna Buchtíková
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • anna.buchtikova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí poradny, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Michaela Bartoňová, 739 354 990, michaela.bartonova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 730 529 712, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: