O gamblingu

Gambling

Nadměrné hraní, nezodpovědné hráčství, škodlivé či problémové hraní, nutkavé nebo kompulzivní hráčství, závislost na hazardu, patologické hráčství, gambling. Různé pojmy, které se různě překrývají a odráží různou míru závažnosti. Všechny ale označují chování, pro které je typické závislost na hraní.

Hraní může být vnímáno jako rekreační činnost i jako morální prohřešek. Existují různé druhy hazardu, od videoloterijních terminálů po on-line kasína. Hraní jako koníček a zábava, ale může vést také k závislosti. Má k tomu stejný potenciál jako návykové látky. Problémovým hazardním hraním je takové, které za problém vnímá hráč a nebo jeho okolí. Patologické hráčství je spíše lékařský pojem, je to označení pro časté, opakované epizody hraní, které vedou k poškození rodinných, pracovních, společenských a materiálních hodnot a zadlužení.

Lékařské diagnostické manuály pak mluví o nemoci v případě, že jsou naplněna diagnostická kritéria. Podle MKN-10, což je mezinárodní klasifikace nemocí je to porucha spočívající v častých, opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě jedince na úkor hodnot a závazků sociálních, vyplývajících ze zaměstnání, materiálních a rodinných.

Hráčská porucha se od závislostí na návykových látkách odlišuje výraznou nutkavostí, vtíravostí myšlenek na hru, napětím a úzkostí, které se uvolní až hrou.

Pokud chcete vyzkoušet zda se vás problémové či patologické hráčství týká, můžete si projít sebeposuzující dotazníky.

Jak už bylo zmíněno, hraní má nepříznivé fyzické, psychické i sociální dopady. Může vést ke zhoršenému zdraví, kardiovaskulárním problémům, úzkostem, problémům se spánkem, depresím, myšlenkám na sebevraždu. Mnoho hráčů svůj problém tají, žijí dvojí život, což vede ke lžím, ztrátě důvěry, rozpadu vztahů. Časová a finanční náročnost her, zadlužování, způsobuje osamělost, vyhýbání se kamarádům a známým. Bohužel zasažen není jen hráč, ale i jeho rodina.

Podobně jako u drogových závislostí lze i u gamblingu vysledovat 3 stádia vývoje závislého chování:

1. fáze výher – spíše příležitostné hraní, občasné výhry vedou ke stále častějším myšlenkám na hru, přesvědčení o tom, že výhra je na dosah

2. fáze ztrát – stále častější hraní, ztráta kontroly nad svým chováním, myšlenky se točí převážně kolem hraní. Skrývání, tajení, problémy v rodině i zaměstnání. Podráždění, neklid, osamocenost.

3. fáze zoufalství – zvyšuje se čas a finance vkládané do hry. Pocit viny, ztráta dobré pověsti. Stavy paniky, zoufalství, úvahy o sebevraždě. Obrácení se pro pomoc v rodině – často však pouze finanční.

Pro okolí je někdy nesnadné pochopit, že hráč prostě nemůže jen tak přestat, že už prohrál dost. Zatímco u látkových závislostí se odvykání zdá samozřejmě nesnadné, u hráčství to je vnímáno přesně opačně. Nicméně i u hráčství byly dokázány neurobiologické změny, stejně jako je tomu u

drogových závislostí. Navíc hráč je často zapleten do kruhu špatných rozhodnutí díky kognitivním omylům (špatná přesvědčení – například, že může ovlivnit průběh hry, víra v talismany, představa nevyhnutelnosti výhry aj).

Než se hráč rozhodne spolupracovat s odborníky, často má za sebou mnoho neúspěšných pokusů přestat. Také uzdravování má svá obvyklá stádia. Takto je uvádí MUDr. Nešpor

1. Stadium kritičnosti – přestávání s hraním, hledání pomoci a získávání naděje, nacházení odpovědnosti, zjišťování dluhů a možností jejich splácení.

2. Stadium znovuvytváření – splácení dluhů na základě plánu, uvědomění si vlastních slabých a silných stránek, hledání nových koníčků a zájmů, budování sebedůvěry, obnova důvěry v rodině a blízkých vztazích, hledání životních cílů, hledání vnitřního klidu, tvorba nových strategií zvládání stresu

3. Fáze růstu – ustávají myšlenky na hru, roste schopnost pohotově řešit problémy a stresové situace, uvědomění si vlastních potřeb a porozumění sám sobě, vytváření a obnova vztahů s blízkých lidmi, nový způsob života.

Vzhledem k tomu, že k úspěšnému vyléčení je nutné změnit v životě mnoho věcí a naučit se mnoho dovedností, má spolupráce s odborníky vyšší šanci na úspěch než spoléhání se na vlastní síly. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro Vás.


 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Anna Buchtíková
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • anna.buchtikova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí poradny, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Monika Večeřová, 730 529 712, monika.vecerova@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: