Naši poradci

pobočka Žďár nad Sázavou

Mgr. Anna Buchtíková
vedoucí poradny, terapeutka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii v Olomouci. Po studiích jsem žila v Oxfordu, kde jsem pracovala, učila se anglicky, různě se vzdělávala a užívala si multikulturní společenství. Započala jsem psychoterapeutický výcvik v Praze a zanedlouho se vrátila do Čech. Našla jsem si práci v kontaktním a poradenském centru Spektrum. Z této nízkoprahové služby jsem přešla na vedoucí pozici do Poradny pro gambling Kraje Vysočina a jako terapeut do Adiktologické ambulance pod organizací Kolpingovo dílo České republiky.

Ve své práci vycházím z principu Gestalt psychoterapie, kdy stěžejní je vztah mezi terapeutem a klientem. Společně pak pracujeme na hlubším uvědomění a propojení těla, mysli a emocí.

Ve volném čase jsem s rodinou a přáteli, maluji a tvořím, hraji ping pong a fotbal. Bydlím na vesnici, takže volný čas mimo jiné trávím na zahradě a v lese, což je někdy radost a někdy povinnost.

tel.: +420 602 288 420
e-mail: anna.buchtikova@kolping.cz
adresa: budova Spektra, Žižkova 300/16, Žďár nad Sázavou

pobočka Třebíč

Monika Večeřová
poradce pro gambling

Vystudovala jsem obor sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové. Současně pracuji jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro uživatele drog K – centrum Noe v Třebíči. Náplní mojí práce je vyhledávaní cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby a dlouhodobá práce s klienty v rámci individuálního plánu. Dále působím jako poradce v poradně pro gambling Kraje Vysočina.

Ke své práci přistupuji zodpovědně, pokorně, ale také otevřeně a s nadšením. Při práci s klientem kladu důraz na individuální přístup a navázaní upřímného a otevřeného vztahu.

Ve svém volném čase se nejraději věnuji rodině, přátelům a výcviku mého psa.

 

 

tel.: +420 730 529 712
e-mail: monika.večerová@trebic.charita.cz
adresa: Hybešova 10, Třebíč

pobočka Jihlava

Mgr. Michaela Bartoňová
zástupce vedoucí, poradce pro gambling

První zkušenosti v pomáhající profesi jsem získala v PN Kosmonosy, kde jsem působila jako pomocník při hiporehabilitacích. Vystudovala jsem zdravotně-sociální práci na VŠPJ. Během studia jsem absolvovala odborné praxe a stáže, které vedly od nízkoprahových zařízeních přes služby přímé péče až po OSPOD, v té době jsme se věnovala především sociální práci jako takové. V posledních letech primárně směřuji k práci se závislostmi, která mě motivovala ke studiu magisterského stupně oboru Adiktologie na Univerzitě Karlově v Praze. Mimo Poradnu pro gambling Kraje Vysočina, působím i v Adiktologické ambulanci Jihlava.

Při práci s klienty je pro mě důležité vybudovat stabilní a bezpečný vztah terapeut-klient, a dále rozvinout efektivní spolupráci při řešení toho, co klient řešit chce, aneb největším odborníkem na život klienta je klient sám.

Ve volném čase se věnuji svému koni, rodině a přátelům. Nejraději relaxuji při procházkách v přírodě, čtení, či při řízení auta. Do budoucna plánuji absolvovat psychoterapeutický výcvik a ráda bych spojila práci v oboru adiktologie s hipoterapií v psychiatrii a psychologii.

tel.: +420 739 354 990
e-mail: michaela.bartonova@jihlava.charita.cz
adresa: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava

pobočka Havlíčkův Brod

Martin Prášek, DiS., Diplom-Caritastheologe Univ.Postgrad.
terapeut, sociální pracovník.

Martin Prášek, DiS.Jsem terapeut a sociální pracovník. V oblasti terapeutické využívám výcvik směru existenciální analýza a logoterapie a návazné vzdělávání v tomto zajímavém odvětví psychoterapie. Ve své práci se pak zaměřuji na klienty v situacích spojených se závislostmi, osobnostními a vztahovými problémy, životními krizemi a dalšími obtížemi.

Aktuálně působím v poradně pro gambling a adiktologické ambulanci organizace Spektrum při Kolpingově díle. Kromě toho dlouhodobě pracuji v občanské poradně, kde je jedno ze stěžejních témat dluhové poradenství. Využívám také zkušenosti z účasti v projektu cíleného na bývalé uživatele drog v kombinaci s dalšími závislostmi (gambling, závislost na alkoholu aj.).

Při své práci upřednostňuji komplexní a na klienta zaměřený přístup. Stěžejním je pro mě dlouhodobé individuální doprovázení a podpora zaměřená na to, aby klient pochopil situaci, ve které se nachází, hledal cesty k změně a nacházel zdroje k uskutečnění této změny.

Svůj volný čas věnuji rodině a přátelům, jsem rád v přírodě, hlavně na horách či skálách, rekreačně lezu. Mám rád muziku, dobrý film a knihu.

tel.: +420 601 542 403
e-mail.: martin.prasek@kolping.cz
adresa: Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397, Havlíčkův Brod

 

Co my a hraní?

 

Ptali jsme se sami sebe, jak to máme s hraním, mimo jiné jsme také zjistili, co vlastně kdo plánuje na léto a práskli jsme, jaká činnost nás opravdu pohltí.

 

 1. Jaké je první slovo, které tě napadne, když se řekne gambling?

Michaela: „Hraní“                                                                                             

Martin: „Hraní“

 1. A co hraní her, hraješ? (Je nějaká hra v minulosti, která tě hodně bavila?)

Michaela: „V minulosti, v mém dětství, jsem nejvíce hrála The Sims. Momentálně logické hry na mobilu, únikovky apod.“

Martin: „Jejda, těch je spousta: Transpor Tycoon, Baldurs Gates, všechno, co jsme pařili na Attari 800 a dalších předpotopních mašinách (velká nostalgie…). Aktuálně oddychový věci na mobilu (Candy Crush) a jediný online úlet je ruská onlinovka tankionline.“

 1. Můžeme tě potkat na Facebooku? Kolik času jsi na sociálních sítích?

Michaela: „Facebook mám, párkrát během dne tam zavítám. Řekla bych ale, že více času strávím na Messengeru, kde probíhá většina komunikace s přáteli, nebo i nějaké zařizování.“ 

Martin: „Jsem na FB, ale ne moc často. Využívám ho kvůli kontaktům a teď přes něj aktuálně prodávám štěňata.“ J

 1. Která činnost tě stoprocentně pohltí?

Michaela: „Činnosti kolem mého koně, u kterých zároveň odpočívám, pak taky čtení, ze kterého se samým pohlcením občas stane spaní.“ 😀 

Martin: „Obecně asi sport a manuální práce; ale ruku na srdce – vlastně i to hraní… Ze sportů je top lezení – tam je k tomu ještě adrenalin a strach, a to fakt na nic jinýho nemyslím…“

 1. Jak budeš trávit léto?

Michaela: „Myslím, že léto budu trávit pracovně, doděláváním seminárek a zkoušek do školy a také zařizováním svatby, která mě čeká na podzim.“ 

Martin:Výlety, čundr, voda, zážitky, rodinnou dovolenou, odpočinkem. Aspoň takový je plán.“

 

 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Anna Buchtíková
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • anna.buchtikova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí poradny, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Michaela Bartoňová, 739 354 990, michaela.bartonova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 730 529 712, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: