Naši poradci

pobočka Žďár nad Sázavou

Mgr. Zdeňka Danhoferová
vedoucí poradny, terapeutka

Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě, následně jsem tři roky pracovala pro Úřad Práce České republiky. Nejprve v Přerově na pozici psycholožky a poradkyně a poté na pobočce Brno – venkov, kde jsem vedla programy pro nezaměstnané financované z Evropských sociálních fondů. Během svého působení na ÚP jsem pracovala s různými skupinami klientů a nejrůznějšími tématy, kromě nezaměstnanosti to byly osobní, vztahové a sociální problémy klientů a krizová intervence. Také jsem vedla programy zaměřené na rozvoj soft skills.

Mám komplexní psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení. Zajímám se o japonskou lesní terapii Šinrin – joku.

Ve své práci kladu důraz na individuální přístup, spolupráci. Společně s klientem hledám a otvírám možnosti, jaký život by chtěl žít a jaké k němu mohou vést cesty. Na své práci mám ráda hledání zdrojů, o které se klient může opřít a objevování změn. Mým cílem je, aby konzultace byly klientovi užitečné, nastartovaly a udržovaly změnu v životě.

Volný čas trávím ráda v přírodě, nad dobrou knihou nebo u šicího stroje.

tel.: +420 602 288 420
e-mail: zdenka.danhoferova@kolping.cz
adresa: budova Spektra, Žižkova 300/16, Žďár nad Sázavou

pobočka Třebíč

Pavlína Šárková
poradce pro gambling

Pavlína Šárková

Pracuji v K-centru Noe Třebíč spadajícím pod Oblastní charitu Třebíč. K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení se zaměřením na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky drog. Mojí prací je vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby a dlouhodobá práce s uživateli omamných látek a drogově závislými.

Jsem také součástí Probačního programu MOST, který je výchovným opatřením pro pachatele trestné činnosti, s cílem měnit jejich vzorce chování a vést je k lepšímu způsobu života. Tato práce mě naplňuje. Abych mohla zvyšovat kvalitu své práce, dálkově doplňuji vzdělání na vysoké škole.

V současné době jsem také v projektu Poradna pro gambling Kraje Vysočina. Mám ráda výzvy a začít pracovat s novou cílovou skupinou nelátkových závislostí je nová příležitost a zkušenost. Na práci v tomto projektu se velmi těším.

tel.: +420 776 158 489
e-mail: pavlina.sarkova@trebic.charita.cz
adresa: Hybešova 10, Třebíč

pobočka Jihlava

Bc. Michaela Vitmajerová
poradce pro gambling

Bc. Michaela Vitmajerová

První zkušenosti v pomáhající profesi jsem získala v PN Kosmonosy, kde jsem působila při hiporehabilitacích. Následovaly odborné praxe a stáže, které vedly od nízkoprahových zařízeních přes služby přímé péče až po OSPOD, v té době jsme se věnovala především sociální práci jako takové. V poslední době primárně směřuji k práci se závislostmi. Působím jako kontaktní a terénní pracovník v nízkoprahovém zařízení pro uživatele drog, v adiktologické ambulanci a nyní i v Poradně pro gambling kraje Vysočina. K tomu studuji magisterský stupeň oboru adiktologie na Karlově univerzitě v Praze.

Při práci s klienty je pro mě důležité vybudovat stabilní a bezpečný vztah terapeut-klient, a dále rozvinout efektivní spolupráci při řešení toho, co klient řešit chce, aneb největším odborníkem na život klienta je klient sám.

Ve volném čase se věnuji svému koni, rodině a přátelům. Nejraději relaxuji při procházkách v přírodě, čtení, či při řízení auta. Do budoucna plánuji absolvovat psychoterapeutický výcvik a ráda bych spojila práci v oboru adiktologie s hipoterapií v psychiatrii a psychologii.

tel.: +420 739 354 990
e-mail: michaela.vitmajerova@jihlava.charita.cz
adresa: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava

pobočka Havlíčkův Brod

Martin Prášek, DiS., Diplom-Caritastheologe Univ.Postgrad.
terapeut, sociální pracovník.

Martin Prášek, DiS.Jsem terapeut a sociální pracovník. V oblasti terapeutické využívám výcvik směru existenciální analýza a logoterapie a návazné vzdělávání v tomto zajímavém odvětví psychoterapie. Ve své práci se pak zaměřuji na klienty v situacích spojených se závislostmi, osobnostními a vztahovými problémy, životními krizemi a dalšími obtížemi.

Aktuálně působím v poradně pro gambling a adiktologické ambulanci organizace Spektrum při Kolpingově díle. Kromě toho dlouhodobě pracuji v občanské poradně, kde je jedno ze stěžejních témat dluhové poradenství. Využívám také zkušenosti z účasti v projektu cíleného na bývalé uživatele drog v kombinaci s dalšími závislostmi (gambling, závislost na alkoholu aj.).

Při své práci upřednostňuji komplexní a na klienta zaměřený přístup. Stěžejním je pro mě dlouhodobé individuální doprovázení a podpora zaměřená na to, aby klient pochopil situaci, ve které se nachází, hledal cesty k změně a nacházel zdroje k uskutečnění této změny.

Svůj volný čas věnuji rodině a přátelům, jsem rád v přírodě, hlavně na horách či skálách, rekreačně lezu. Mám rád muziku, dobrý film a knihu.

tel.: +420 601 542 403
e-mail.: martin.prasek@kolping.cz
adresa: Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397, Havlíčkův Brod

 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Zdeňka Danhoferová
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • zdenka.danhoferova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

provozuje Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Zdeňka Danhoferová, vedoucí poradny, 602 288 420, zdenka.danhoferova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Michaela Vitmajerová, 739 354 990, michaela.vitmajerova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Šárková, 776 158 489, pavlina.sarkova@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: