Vše co potřebujete vědět o Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

O co se vlastně jedná?

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen RVO) je neveřejný informační systém, jehož cílem je ochrana ohrožených osob či skupin osob před negativními důsledky hazardního hraní. Můžeme tedy říct, že cílem systému není pouze ochrana samotných hráčů, ale také ochrana rodiny a nejbližšího okolí hráče. Důsledkem zápisu do tohoto rejstříku je, že provozovatelé nemohou pustit danou osobu do herního prostoru, toto vyloučení se týká i online prostoru, tedy vyloučená osoba si nemůže po zápisu zřídit nebo nadále používat žádné hráčské konto.

Zápis do RVO nenahrazuje odbornou léčbu, je však v léčbě dobrým pomocníkem.

Jak se do RVO zapsat?

Lze se zapsat hned dvěma způsoby, a to buď dobrovolně, či automatickým zápisem Ministerstva financí.

Automaticky vás do rejstříku zapíše Ministerstvo financí České republiky, pokud:

1). Pobíráte dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

2). jste starší 18 let a jste s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční  minimum,

3). je proti vám pravomocně zjištěn úpadek (bankrot) podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,

4). bylo vám uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,

5). bylo vám uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku,

6). máte k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplníte, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném (platné od 1.7.2022).

Zápis na vlastní žádost:

Žádost lze jednoduše vygenerovat pomocí online formuláře, dostupného na webu MF ČR.

Tuto žádost je nutné podat na Ministerstvo financí prostřednictvím:

– pošty společně s úředně ověřeným podpisem,
– emailu s uznávaným elektronickým podpisem,
– prostřednictvím datové schránky.

 Se zápisem do RVO vám rádi pomohou i naši pracovníci.

Výmaz z RVO

Pokud je osoba do rejstříku zapsána automaticky, k výmazu dojde poté co pomine důvod, kvůli kterému byla osoba do rejstříku zapsána.

Druhou možností výmazu z RVO, je na vlastní žádost osoby. Žádost o výmaz lze však podat až po uplynutí jednoho roku od jeho zápisu.

 

Další informace naleznete na:

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-verejnost/2020/rejstrik-vyloucenych-osob-formulare-a-d-39422

Online formulář k zápisu či výmazu z RVO zde:

https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/zapis-vymaz

 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Anna Buchtíková
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • anna.buchtikova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí poradny, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Michaela Bartoňová, 739 354 990, michaela.bartonova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 730 529 712, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: