Milostivé léto 2022

Milostivé léto II

Již podruhé vyhlásil stát akci, která umožní splatit lidem své dluhy oproštěných od poplatků, úroků a jiných sankcí.

Akce začíná od 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu.

I letos se koná oddlužovací akce vyhlášená státem, která umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II, stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 Kč.

Jaké podmínky musíte splnit?

DLUŽNÍK MUSÍ BÝT FYZICKÁ OSOBA

Pokud chcete využít Milostivého léta II, nesmíte se nacházet v insolvenčním řízení. Exekuce musí být vyřizována soudním exekutorem. Do této akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo ČSSZ. Využít ji nelze ani na majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy způsobené na zdraví atp.

Na právnické osoby se akce nevztahuje.

PLATÍ POUZE PRO EXEKUCE ZAHÁJENÉ PŘED 28.10.2021

Exekuci je možné doplatit kdykoli, během tří měsíční lhůty od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.  Exekuce musí být zahájena před 28. říjnem 2021

VĚŘITEL MUSÍ BÝT VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT

Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Na příklad: dluhy vůči společnosti ČEZ, lze v rámci Milostivého léta řešit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. U dluhů vůči Innogy a jiných dodavatelů elektřiny, toto však možné není, jedná se totiž o soukromé společnosti.

DOBROVOLNÉ ZAPOJENÍ JINÉHO NEŽ VEŘEJNOPRÁVNÍHO SUBJEKTU

K Milostivému létu se mohou zapojit i soukromé subjekty. Moneta Money Bank pro své dlužníky uskutečnila Milostivé léto od června do srpna.

Příklady nejčastěji řešených dluhů v rámci Milostivého léta

Obec-nájemné v městských bytech platby za svoz odpadu atd., česká televize a Český rozhlas-koncesionářské poplatky, zdravotní pojišťovna, dopravní podniky-pokuty za jízdu načerno, ČEZ, Veřejná vysoká škola-poplatky za prodloužené studium.

Jak postupovat?

MÍT PŘEHLED O ZÁVAZCÍCH A KONTAKT NA EXEKUTORA

Pro využití akce Milostivé léto 2022 je nezbytné vědět, který exekutor je pověřen vedením příslušné exekuce (exekucí) a znát kontaktní údaje exekutora. Je vhodné uvést také spisovou značku, která je pro každou exekuci unikátní. Všechny tyto informace lze zjistit z výpisu exekuce.

VYPLNIT ŽÁDOST PODLE VZORU

Exekutora je nutné písemně informovat vyplněnou žádostí, která mimo jiné říká, že má dlužník zájem využít oddlužovací akci Milostivé léto 2022. V žádosti je dále kromě informací o povinném (dlužníkovi), exekutorovi a exekutorském úřadu vhodné uvést spisovou značku exekuce, na kterou má být Milostivé léto 2022 aplikováno. V případě více exekucí spravovaných různými exekutory je třeba poslat žádost každému z nich zvlášť.

KONTAKTOVÁNÍ EXEKUTORA

Milostivé léto trvá od 1.9.2022 do 30.11.2022, ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu, a to doporučeně (případně prostřednictvím datové schránky), jinak není garantováno, že exekutor žádost vyřídí. Stejně tak na žádosti zaslané před dnem nabytí účinnosti zákona, tedy před 1.9., nebude brán zřetel. Doplňkově lze vyfocené žádosti zaslat jako přílohy na e-mail exekutora.

ODPOVĚĎ OD EXEKUTORA A ÚHRADA DLUHU

Na základě žádosti dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin, tak platební údaje. V rámci Milostivého léta se úroky, penále a smluvní pokuty ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora plus paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč (1500 Kč, pokud exekutor není plátcem DPH).

 • Do popisu platby je vhodné uvést:
  “Úhrada jistiny + nákladů Milostivé léto II”
 • Platbu je nutné odeslat tak, aby byla na účet soudního exekutora připsána nejpozději dne 30. listopadu 2022
KONTROLNÍ VÝPIS V REGISTRU EXEKUCÍ

Pokud dlužník splní podmínky Milostivého léta 2022 a uhradí řádně a včas požadovanou částku, bude vydáno usnesení o osvobození od placení pohledávek a exekuce zastavena. Exekutor má následně povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Je-li exekuce i po měsíci od zaplacení v kontrolním výpisu evidována, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

 

Zdroj: https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oeyArhTcekPMIX_3NCAPlVASA7z-2kChTu34EQvDjWmsIfZ5Clou-MhoCjsYQAvD_BwE


 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Anna Buchtíková
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • anna.buchtikova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

Provozovateli jsou Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí poradny, 602 288 420, anna.buchtikova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Martina Věžníková, 739 354 990, martina.veznikova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Monika Večeřová, 730 529 712, monika.vecerova@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: